Křest knihy Naše třídní je mimozemšťan!

 

P O Z V Á N K A

 

NA KŘEST KNIHY JIŘÍHO ŠANDERY

 

N A Š E    T Ř Í D N Í   J E    M I M O Z E M Š Ť A N  !

 

 

Přijďte v pondělí 25. června 2012 v 17.00 hodin

 

do Komorního sálu ZUŠ Kuřim, Zahradní 1526

(poblíž vlakového nádraží).

 

 

 

Na úvod je připraveno divadelní zpracování knihy,

 

které nastudovali žáci dramatického kroužku pod vedením

 

Mgr. Antonína Jarůška.

 

Poté následuje křest a autogramiáda.

 nase-tridni-je-mimozemstan-ilustrace

 

Večerem bude provázet Jiří Moravský Brabec.

Na místě lze zakoupit knihu.

Připraveno je malé pohoštění.

 

 

                                       Těším se na Vás                                                

                        Jiří Šandera

 

 

www.jirisandera.cz