Křest knihy Pohádky z kouzelné zahrady

 

 sejmout0020

Pan Jiří Vichta - ředitel Základní umělecké školy v Kuřimi - mi vyšel vstříc a umožnil, aby křest mojí prvotiny proběhl v prostorách ZUŠ  v Kuřimi.

Neméně laskavá byla paní Vichtová. Nastudovala s dětmi tři pohádky, jež pak děti s nadšením prezentovaly.  Děti byly při přednesu úžasné. S nevšedním zájmem jim naslouchala dobrá stovka posluchačů     

 

DSC00664

Celým večerem, s bravurou jemu vlastní, provázel pan Jiří Moravský Brabec, který byl současně i jedním ze tří kmotrů. Hovořil o knize jako o dítěti, jež se vydává na vlastní cestu a o tom, že autor už všechno, co chtěl napsal, teď již nemůže nic změnit, a od tohoto okamžiku může pouze z povzdálí sledovat jak se jeho dítěti - právě narozené knize - Pohádkám z kouzelné zahrady, na této pouti daří a držet palce. Mluvil o knize s úctou a láskou a aniž se mne na to předem ptal, dokonale vyjádřil moje pocity.DSC00692 Lepšího konferenciéra jsem si nemohl přát. Potom přáli knize vše nejlepší další dva kmotři - pánové Miroslav Klepáček, majitel nakladatelství SURSUM, který se nebál jít do rizika a vydal jako 178. publikaci pohádky jakéhosi dosud neznámého autora a ředitel ZUŠ v Kuřimi pan Jiří Vichta, který vše perfektně zorganizoval (na fotografii zcela vpravo). 

Mladá ilustátorka Vendula Kramářová (tehdy ještě studentka posledního ročníku Gymnázia v Mikulově) poskytla k této slavnostní příležitosti originály ilustrací.IM000005Barevné obrázky vhodně dokreslily pohádkovou atmosféru. O tom, že se milovníkům literatury její ilustrace líbily nebylo žádného sporu. Neustále se kolem ní točili zájemci, kteří ji žádali o to, zda by byla ochotna pro ně namalovat obraz nebo alespoň malý obrázek. Myslím, že na svoji dosavadní tvorbu může být právem, v tom dobrém slova smyslu, hrdá a že ji ještě čeká na výtvarném poli velká budoucnost. 

Nakladatelství IM000056SURSUM nabízelo barevnou knihu Pohádky z kouzelné zahrady k zakoupení za sympatickou cenu a zájemců bylo opravdu mnoho.    

 

 

 

 

 

 

 

Měl jsem neskIM000103rývanou radost,IM000098 že mě děti a jejich rodiče přicházeli požádat o věnování. Stejného úkolu se s potěšením zhostila rovněž ilustrátorka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00701

Atmosféru pohody vystihuje i společná fotografie, na které kromě tří kmotrů, ilustrátorky a mé osoby, byli i první a nejdůležitější kritici mých pohádkových textů - dcera Kateřina a syn Jiří.