Křest knihy Naše třídní je mimozemšťan!

 

P O Z V Á N K A

 

NA KŘEST KNIHY JIŘÍHO ŠANDERY

 

N A Š E    T Ř Í D N Í   J E    M I M O Z E M Š Ť A N  !

 

 

Přijďte v pondělí 25. června 2012 v 17.00 hodin

 

do Komorního sálu ZUŠ Kuřim, Zahradní 1526

(poblíž vlakového nádraží).

 

 

 

Na úvod je připraveno divadelní zpracování knihy,

 

které nastudovali žáci dramatického kroužku pod vedením

 

Mgr. Antonína Jarůška.

 

Poté následuje křest a autogramiáda.

 nase-tridni-je-mimozemstan-ilustrace

 

Večerem bude provázet Jiří Moravský Brabec.

Na místě lze zakoupit knihu.

Připraveno je malé pohoštění.

 

 

                                       Těším se na Vás                                                

                        Jiří Šandera

 

 

www.jirisandera.cz

 


 

     

     Akce se konala v pondělí 25.června 2012 v Komorním sále ZUŠ v Kuřimi a děti z literárně – dramatického oddělení na ní předvedly, před zcela „vyprodaným“ hledištěm, dramatizaci knížky. Představení režíroval Mgr. Antonín Jarůšek. Všichni účinkující si zaslouží pochvalu. 

     Ve druhé části následovalo krátké přání trojice kmotrů knize a slovo autora o knize. Kmotry knihy byli pánové Jiří Moravský Brabec – dobře známý především návštěvníkům folkových akcí, Václav Franc – člen obce spisovatelů a pořadatel literární soutěže Řehečská slepice a Jiří Vichta – ředitel ZUŠ Kuřim.   

     Poté se Jiří Šandera chopil pera a podepisoval a podepisoval. Na závěr byl připraven malý raut.

 

 

kest 6  web1
   p6240049

kest 1

kest 2

 p6251731 kest 11

 

p6251750  p6251768
   p6251715
p6251743 kest 14 p6251790